Polityka Prywatności

Kompania Jubilerska

Polityka Prywatności

06.06.2018

Nasza Polityka Prywatności stanowi wyraz troski o prywatność i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z naszych usług - pragniemy by nasi klienci w pełni zrozumieli w jaki sposób przetwarzamy i chronimy ich dane osobowe.

Polityka Prywatności została sporządzona w dwóch językach: angielskim i polskim, z zastrzeżeniem, iż wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej Polityki Prywatności lub w związku z nią będą rozpatrywane tylko w odniesieniu do wersji polskiej.

1. Kim jesteśmy

Kompania Jubilerska jest firmą z długą tradycją importu i sprzedaży biżuterii złotej. Cały czas dążymy do zagwarantowania bardzo wysokiej jakości, konkurencyjnej ceny oraz profesjonalnej wysokiej jakości obsługi naszych klientów.

Użyte w poniższym dokumencie zwroty, takie jak, “Kompania”, “Sklep”, “Serwis” odnoszą się do Artura Dobrowolskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Artur Dobrowolski Kompania Jubilerska, ul. Rakowicka 8/4 31-511 Kraków , numer NIP 6771512729, numer REGON 351490191

“Usługa” oznacza sprzedaż wyrobów jubilerskich świadczoną przez Kompanię Jubilerską.

Sformułowanie “klienci”, “Twoje”, “Wasze” odnoszą się do osób nabywających wyroby jubilerskie za pośrednictwem strony internetowej Kompanii Jubilerskiej, których dane osobowe są przetwarzane przez firmę.

Sformułowanie “serwis”, “strona internetowa” odnoszą się do domeny internetowej www.kompaniajubilerska.pl.

Kompania Jubilerska jest “administratorem danych osobowych”, oznacza to, że ustala cele i zakres przetwarzania oraz odpowiada za bezpieczeństwo danych należących do klientów, czyli “podmiotów danych”, którym przysługuje szereg praw i wolności.

Dane osobowe są przetwarzane przez Kompanię Jubilerską w bezpiecznych lokalizacjach, zgodnie z aktami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych. Poziom dostępu do danych jest określony przez wymagania dotyczące roli i jest ograniczony tylko do niezbędnego grona pracowników.

2. Jakie dane zbieramy?

Dane osobowe to informacje, które umożliwiają identyfikację jednostki jako konkretnej, indywidualnej osoby fizycznej.

Podczas dokonywania zakupów na stronie możesz zostać poproszony o podzielenie się podstawowymi danymi osobowymi, takimi jak:

● Imię;

● Nazwisko;

● Numer telefonu;

● Adres;

● Adres email;

oraz, w niektórych przypadkach informacjami, takimi jak:

● dane karty płatniczej;

● dane płatności;

3. Kiedy przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe Klientów mogą być przez nas przetwarzane wyłącznie w następujących przypadkach:

● Na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych Klient może zostać poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie określonych rodzajów komunikacji marketingowej. Zgoda może być wycofana w dowolnym czasie;

● Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do rezerwacji i wykonania usługi Przetwarzamy dane osobowe osobowe ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy, która łączy nas z Klientem lub do podjęcia działań, które mają doprowadzić do jej zawarcia. ● Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Kompani Jubilerskiej

● Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów naszych Klientów.

● Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kompanię Jubilerską lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności naszych Klientów. Więcej o prawnie uzasadnionych interesach w sekcji 7 Polityki Prywatności.

4. Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Zgodnie z zasadą minimalizacji danych, przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane przez prawo oraz konieczne dla celu w którym dane zostały zebrane.

Jednocześnie informujemy, iż możemy przechowywać wyżej wymienione dane przez dłuższy czas w celu ochrony praw, własności, naszego bezpieczeństwa lub naszych partnerów oraz do celów archiwalnych.

5. Udostępnianie danych osobowych.

Poniżej przedstawiono cele, dla których możemy udostępniać dane osobowe stronom trzecim:

● W celu wypełnienia umowy Możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak nasi partnerzy i pośrednicy gdy są one niezbędne do realizacji usługi.

● Jeśli wymaga tego prawo Możemy udostępniać dane Klientów gdy jest to wymagane prawem, na przykład, w celach przeciwdziałania terroryzmowi, postępowań podatkowych oraz jeśli jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw.

● Na potrzeby marketingu i komunikacji Za Twoją zgodą, możemy udostępniać Twoje dane stronom trzecim, takim jak dostawcy narzędzi obsługi klienta, narzędzia kampanii marketingowych, narzędzia do komunikacji e-mail, oprogramowanie analityczne (do celów marketingowych) i narzędzia wizualizacji danych (do celów analitycznych).

W sytuacji fuzji lub przejęcia, możemy być zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych potencjalnemu sprzedawcy lub kupującemu.

Jeśli, któryś z naszych partnerów ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), udostępnimy im dane osobowe klientów tylko na podstawie wyjątków uzasadnionych w szczególnych sytuacjach lub gdy zapewnione będą odpowiednie zabezpieczenia lub pod warunkiem, że w państwie trzecim obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej potwierdzone właściwą decyzją.

6. Jakie są Twoje prawa?

Prawo przyznaje każdemu z nas szereg ważnych praw w odniesieniu do danych osobowych, należą do nich między innymi:

● Prawo do otrzymywania informacji Masz prawo do bycia poinformowanym o tym w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe.

● Prawo dostępu i możliwość przenoszenia danych Mamy obowiązek udostępnić Ci przechowywane przez nas dane osobowe i umożliwić ich ponowne wykorzystanie do własnych celów (informacje zostaną dostarczone najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od otrzymania wniosku).

● Prawo do sprostowania Masz prawo poprawić lub zaktualizować swoje dane osobowe, jeśli są one błędne lub uległy zmianie.

● Prawo do usunięcia danych Masz prawo poprosić nas o usunięcie przetwarzanych przez nas danych.

● Prawo do bycia zapomnianym Jeśli upubliczniliśmy Twoje dane osobowe, możesz poprosić o usunięcie/ukrycie tych informacji.

● Prawo do ograniczenia przetwarzania Masz prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych

● Prawo do sprzeciwu Jeśli uważasz, że nasz uzasadniony interes może naruszać Twoje prawa, masz prawo nie wyrazić zgody na przetwarzanie informacji dokonywanego w ramach tej podstawy prawnej. Jeśli nie jest zadowolony ze sposobu w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, masz prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Pamiętaj, że każde z powyższych praw może zostać ograniczone przepisami innych ustaw.

7. Prawnie uzasadnione interesy.

Uzasadniony interes jest szczególną podstawą przetwarzania danych i oznacza, że możemy przetwarzać dane osobowe gdy przetwarzanie jest konieczne dla osiągnięcia celu, mamy ku temu uzasadnione podstawy oraz nie naruszamy Twoich praw i wolności.

Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnić najwyższą jakość usługi.

Uważamy, że wszyscy nasi klienci są zainteresowani możliwie najlepszym i najbezpieczniejszym doświadczeniem.

Uznajemy, iż w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Twoje dane w następujący sposób:

● Do wewnętrznych celów administracyjnych.

● W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji oraz by zapobiec ewentualnym oszustwom i innym nielegalnym lub niepożądanym działaniom.

8. Zgoda

Rozumiemy, że jeśli skorzystałeś z naszych usług, to w Twoim najlepszym interesie jest otrzymywanie spersonalizowanych aktualizacji i informacji o naszych ofertach i promocjach.

Za Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane w celu:

● dostarczania Ci spersonalizowanej komunikacji marketingowej;

● analizy klienta, badań satysfakcji i CRM (Customer Relationship Management);

● informowania o promocjach i naszej ofercie;

● aby dać Ci znać o wszelkich zmianach w świadczonych przez nas usługach.

Wyżej wymieniona komunikacja zostanie wykonana z poszanowaniem Twojej prywatności.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie, kontaktując się z nami.

9. Polityka Cookie - www.kompaniajubilerska.pl

Serwis www.kompaniajubilerska.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika. Pozwalają nam rozpoznać Ciebie i przechowywać dane o Twojej dotychczasowej aktywności i Twoich preferencjach, abyśmy mogli spersonalizować i ulepszać www.kompaniajubilerska.pl.

Pliki cookie i inne podobne technologie mogą gromadzić dane, takie jak preferencje językowe, informacje o poprzednich wizytach i hasła.

Używamy następujących plików cookie:

Niezbędne pliki cookie - te pliki cookie umożliwiają podstawowe korzystanie z naszej strony www.kompaniajubilerska.pl.

Cookie personalizujące - te pliki cookie umożliwiają personalizację naszej strony www.kompaniajubilerska.pl na przykład pamiętając preferowany język.

Analityczne pliki cookie - te pliki cookie pozwalają nam sprawdzać w jaki sposób korzystasz z naszej strony www.kompaniajubilerska.pl, abyśmy mogli zrozumieć, jak ją ulepszyć.

Korzystając z naszego serwisu www.kompaniajubilerska.pl, zgadzasz się na umieszczanie plików cookie opisanych powyżej na swoim urządzeniu końcowym. W każdej chwili masz prawo wycofać swoją zgodę. Jeśli chcesz usunąć nasze pliki cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki.

Pamiętaj, że blokowanie lub usuwanie plików cookie może oznaczać, że niektóre funkcje serwisu www.kompaniajubilerska.pl mogą stać się niedostępne.

10. Dane Kontaktowe

Rakowicka 1/3

31-511 Kraków

Tel. +48 12 426 49 97

Tel. kom. +48 734 131 737

[email protected]